Skip to content Skip to footer

Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice https://majestic-os.hr/ pozorno pročitate uvjete korištenja. Svako korištenje ove web stranice podložno je dolje navedenim uvjetima i odredbama. Ovi uvjeti korištenja vrijede za sve posjetitelje web stranice.

Salon ljepote Beauty studio Majestic na internetskoj adresi https://majestic-os.hr/ brend je koji se krije iza tvrtke:

Majestic-os, obrt za usluge uljepšavanja i masaže, sa sanitarnom dozvolom i adresom sjedišta: Josipa Jurja Strossmayera 79, OSIJEK, OIB:46307988000, koji zastupa direktor Krunoslav Ris, u nastavku teksta Beauty studio Majestic. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice https://majestic-os.hr/.

Uvjeti korištenja i odricanje od odgovornosti

Sadržaj na web stranicama adrese https://majestic-os.hr/ zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica adrese https://majestic-os.hr/ bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama adresi https://majestic-os.hr/ ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu salonu ljepote Beauty studio Majestic ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka MAJESTIC-OS. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Dopušteno je stavljati poveznicu web stranice Beauty studio Majestic na druge stranice.

Beauty studio Majestic nastoji održati sve funkcionalnosti web stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća:

  • sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice
  • koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost

MAJESTIC-OS se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica,
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica
  • za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama

OGRANIČENJA PRAVA KRAJNJEG KORISNIKA

Prihvaćanjem Uvjeta suglasni ste da će te Web stranicu koristiti isključivo na način koji je u skladu sa svim pozitivnim propisima, kako međunarodnim, tako i onima Republike Hrvatske, uključujući i ograničenja u vezi autorskih prava, te drugih prava o intelektualnom vlasništvu.

MJERODAVNE ZAKONSKE ODREDBE

Ovi Uvjeti napravljeni su prema važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te se na isti ima primjenjivati hrvatsko pozitivno zakonodavstvo u trenutku prihvaćanja.

Svi sporovi proizašli iz, ili u vezi s ovim Uvjetima, imaju se voditi na teritoriju Republike Hrvatske, pred stvarno nadležnim sudom.

PLATFORMA ZA INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA (ORS)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem odredbi ovih Uvjeta, suglasni ste da Vaše pravo krajnjeg korisnika može automatski i odmah biti prekinuto od strane MAJESTIC-OS, bez posebne obavijesti ukoliko se utvrdi da se ne pridržavate odredbi ovih Uvjeta. Bez obzira iz koje zemlje dolazite, odnosno u kojoj zemlji koristite web stranicu, sva ograničenja i odgovornosti, te ostale odredbe ovih Uvjeta se primjenjuju i na Vas.

Beauty studio Majestic zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja web stranice Beauty studio Majestic bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama https://majestic-os.hr/.

Eventualna pitanja ili nejasnoće koji se tiču ovih Uvjeta, trebaju biti upućeni pisanim putem na adresu Josipa Jurja Strossmayera 79, OSIJEK ili na e – mail info@majestic-os.hr

Korištenjem web stranica https://majestic-os.hr/ smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja.